Förvaltningar

En tjänstemannaförvaltning lyder under nämnderna. 

I Pajala kommuns organisation finns tre förvaltningschefer där kommunchefen är ansvarig för hela kommunen:

Under varje enskild förvaltning  finns en organisation som svarar för ett antal sakområden inom respektive nämnds uppdrag.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som Kommunens förtroendevalda har beslutat om.

Kommunens övergripande
enheter:
Kost- och hygien
Räddningstjänsten
IT
Plan- och miljö
Tekniska
Ekonomi
Personal- och löneenheten

Förvaltningens ska även ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.
Läs mer om Pajalas politiska struktur under Politik.

Uppdaterad: 2017-11-21 14.06

Tf kommunchef

Janus Brandin
Telefon 0978-120 01
Janus.brandin@pajala.se