Kommunens organisation - Pajala Kommun

Kommunens organisation

Tjänstemannaförvaltningarna lyder under nämnderna.

I Pajala kommuns organisation finns tre förvaltningschefer där kommunchefen är högste ansvarig.

Under varje enskild förvaltning finns en organisation som svarar för ett antal sakområden inom respektive nämnds uppdrag.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som kommunens förtroendevalda har fattat.

Förvaltningens ska även ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.
Läs mer om Pajalas politiska struktur under Politik.

Uppdaterad: 2018-04-05 12.25 av linhuh