Anslagstavla

Välkommen till Pajala kommuns digitala anslagstavla.

I samband med den nya kommunallagens ikraftträdande 2018-01-01 ersätts kommunhusets fysiska anslagstavla av denna anslagstavla enligt 8 kap 9 § kommunallag (2017:725). Receptionsområdet i kommunhuset är utrustat med tekniska hjälpmedel som ger allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll.

Tillkännagivanden om fullmäktiges, kommunstyrelsens och utskottens sammanträden, anslag av justerade protokoll, tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd och justerade protokoll kommer att finnas tillgängliga här.

Länkar för vidarenavigering till följande:

Kungörelser/ Tillkännagivanden

Kallelser

Anslag av justerat fullmäktigeprotokoll

Anslag

Protokoll

Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Information om hur beslut kan överklagas

Sammanträdesplan 2018

Uppdaterad: 2018-06-01 13.40 av linhuh