Sammanträdesplan 2017

 

 

Kommunfullmäktige:
Måndag: 16 januari, 3 april, 29 maj11 september9 oktober samt 11 december.

Kommunstyrelsen: 
Måndag 13 mars, 15 maj, 28 augusti, 25 september samt 27 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Måndag: 27 februari, 24 april, 14 augusti, 4 september samt 13 november. 

Personalutskottet:
Måndag 6 mars, 12 juni, 18 september samt 18 december.

Tekniskt utskott:
Onsdag 6 mars, 26 april, måndag 21 augusti samt tisdag 5 september.

Socialnämnd:
Onsdag: 22 februari, 5 april, 7 juni, 23 augusti, 20 september samt 8 november. 

Socialnämndens arbetsutskott:
Onsdag: 1 februari, 15 mars, 10 maj, 16 augusti, 6 september samt 18 oktober.

Kultur- och utbildningsnämnden:
Tisdag: 21 februari, 4 april, 13 juni, 22 augusti, 3 oktober samt 5 december.

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott:
Tisdag: 31 januari, 21 mars, 30 maj, 8 augusti, 19 september samt 14 november.

Plan- och miljönämnden
Måndag 22 feb, onsdag 7 april, onsdag 10 maj, onsdag 21 juni, 23 augusti, osdag 27 september, onsdag 1 november och onsdag 6 december.

Plan- och miljönämndens beredningsdagar 2016
Onsdag 8 februari, 22 mars, 26 april, 7 juni, 9 augusti, 13 september, 18 oktober och 22 november. 

Kommunförvaltningens ledningsgrupp:
Sammanträder fredagar klockan. 08.00

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
Torsdag: 9 mars, 8 juni, 14 september samt 7 december.

 Minoritetsrådet (MTR)

Måndag: 6 februari, 10 april, 21 augusti, 7 november

 

 

Uppdaterad: 2017-02-28 16.12