Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens allmänna utskott har ersatt kommunstyrelsens arbetsutskott. Allmänna utskottet är ett utskott på samma nivå som personalutskottet, socialutskottet och kultur- och utbildningsutskottet.

Till vänster hittar du protokollen från allmänna utskottet. Uppgifter är publicerade i enlighet med det krav som framgår av offentlighets- och sekretesslagen och personupgiftslagen.

Uppdaterad: 2017-09-05 13.04 av linhuh