Protokoll från utskott, nämnder, styrelser och råd

När kommunens protokoll är justerade blir dom allmänna handlingar och oftast offentliga.Vissa protokoll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och delas inte på hemsidan av den anledningen.

Justerade protokoll läggs ut på hemsidan utan namnteckning. Protokoll med namnteckning finns för påseende på kommunkansliet.

Protokollen öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 2017-10-18 11.10 av linhuh