Överförmyndare

Varje kommun är enligt lag skyldig att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Pajala kommun finns en överförmyndare, som utsetts av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att  utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Denna tillsyn ska motverka rättsförluster för personer som av olika anledningar inte kan ta vara på sina rättigheter.

Överförmyndarens uppdrag är reglerad i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Uppdaterad: 2018-08-23 13.03 av linhuh

Kontakt

Överförmyndare
Stefan Brandlöv
Telefon 0978-122 12
Mobil 070-246 66 78
overformyndare@
pajala.se

Vice Överförmyndare
Karin Svarvare
Telefon 0978-122 12
overformyndare@pajala.se


Telefontid:
Tisdagar kl 9:00-11:00

Mottagningstid: 
Tisdagar efter 11:00 enligt överenskommelse

Övrig tid enligt överenskommelse.