Nämnder och styrelser

Nämndsorganisation
I Pajala kommun finns fem nämnder som är underställda fullmäktige.Varje nämnd har en egen budget och får bestämma hur den ska fördelas inom verksamheten.

1. Kommunstyrelsen

2. Socialnämnden

3. Kultur- och utbildningsnämnden

4. Valnämnden

5. Plan- och miljönämnden

Kommunfullmäktige
När det gäller större beslut som till exempel omfattande renoveringar och nybyggnationer och hur den kommunala budgeten ska fördelas är det kommunfullmäktigeledamöterna som beslutar i den aktuella frågan.

Kommunala bolag
Pajala kommun äger även två aktiebolag till hundra procent:

Pajalabostäder AB och Pajala Värmeverk AB.

Lapplands kommunalförbund
Numera ingår Pajala kommun i Lapplands kommunalförbund där politiker från ks finns representerade i styrelsen.

Förbundet är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.

Kommunerna samverkar inom gymnasierutbildning, vuxenutbildning, energi- och klimatrådgivning, vissa upphandlingar samt personliga ombud.

Uppdaterad: 2016-07-07 08.19