Kommunstyrelsens verksamhet

Pajalas tf kommunchef Janus Brandin är direkt ansvarig för kommunkansliet, förvaltningarna och enheterna.

Kansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs  för ärendenas handläggning i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott samt information.

I Pajala kommun är även informationsansvarige en del av kansliet.

Uppdaterad: 2018-01-11 11.15

Kontakt

Tf kommunchef
Janus Brandin
Telefon 0978-120 01
asa.allan@pajala.se


Kommunsekreterare
Linnea Huhta
Telefon; 0978-120 91
linnea.huhta@pajala.se

Registrator/
nämndssekreterare
Inga-Lill Ängsund
Telefon 0978-120 85 
inga-lill.angsund@
pajala.se

Nämndssekreterare
Sixten Olli
Telefon 0978-120 62
sixten.olli@pajala.se