Ledamöter Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter
Jan Larsson (S) ordförande
Anna Kumpula Kostet (V) vice ordförande
Maria Törmä Lindmark (S)
Laila Mäki (S)
Ulrica Hammarström (S)                                                                                  
Linda Jonsson (V)
Leif Gramner (KD)
Anita Weinz (NS)
Anita Sköld (M)

Ersättare
Johny Lantto (S)
Roland Karlsson (S)
Veroncia Andersson(S)
Evgeny Krakov(S) 
Carolina Suikki, (V)
Hans-Erik Fors (V)
Peter Eriksson (KD)
Björn Sohlberg (M)
Kurt Haapala (C)

Uppdaterad: 2017-11-23 08.50