Miljö, avfall och återvinning

Kommunen ansvarar, genom Plan- och miljöavdelningen, för tillsyn inom bland annat miljö-, hälso- och smittskydd, livsmedel, dricksvatten samt renhållning och avfall.

I kommunen finns ett Hälsoråd med representanter från politiken, kommunen, arbetsförmedlingen, Landstinget, Folktandvården och Polisen. Hälsorådets arbete syftar till att bekämpa kända orsaker till ohälsa och för tidig död genom information till och utbildning av medborgarna.

 

Kungörelse - Lokal Hälsoskyddsföreskrifter

Uppdaterad: 2017-02-01 11.29

Kontakt

Plan-och miljöchef
Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Miljöinspektörer
Evgeny Krakov
Martina Törmä
Dan Tjärner

Telefon miljöinspektörer
0978-12000 (växel) 

Epost
planmiljo@
pajala.se