Sammanträdes- och beredningsdagar 2016

Plan- och miljönämndens sammanträdesdagar 2016

Måndag 22 februari, onsdag 6 april, torsdag 12 maj, onsdag 22 juni, 24 augusti, 5 oktober, 9 november och 7 december

Plan- och miljönämndens beredningsdagar 2016

Måndag 8 februari, onsdag 23 mars, 27 april, 8 juni, 10 augusti, 21 september, 26 oktober och 23 november

Ärenden till Plan- och miljönämnden ska vara nämnden tillhanda senast två dagar före beredningsdagen.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det datum som kompletta handlingar har diarieförts tills dess att beslut fattas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst 10 veckor.

Plan- och miljönämndens ledamöter

Ordinarie
Sture Hannu (S), ordförande
Hans-Erik Fors (V), vice ordförande
Fredrik Paganus (S)
Peter Ericsson (KD)
Hans Nergård (C)

Ersättare
Karin Magnström (S)
Folke Hieta (S)
Marcus Suikki (V)
Björn Sohlberg (M)
Mats Isaksson (FP)

Uppdaterad: 2016-11-10 10.51 av Kristina Lampa

Kontakt

Administrativ handläggare
Kristina Lampa
0978-122 03
kristina.lampa@
pajala.se


Plan- och miljönämnden
Medborgarvägen 4
984 85 Pajala
planmiljo@
pajala.se