Sammanträdes- och beredningsdagar 2017

Plan- och miljönämndens sammanträdesdagar 2017

Måndag 22 feb, onsdag 7 april, torsdag 11 maj, onsdag 21 juni, 23 augusti, osdag 27 september, onsdag 1 november och onsdag 6 december.

Plan- och miljönämndens beredningsdagar 2017

Onsdag 8 februari, 22 mars, 26 april, 7 juni, 9 augusti, 13 september, 18 oktober och 22 november. 

Ärenden till Plan- och miljönämnden ska vara nämnden tillhanda senast två dagar före beredningsdagen.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det datum som kompletta handlingar har diarieförts tills dess att beslut fattas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst 10 veckor.

Plan- och miljönämndens ledamöter

Ordinarie
Sture Hannu (S), ordförande
Hans-Erik Fors (V), vice ordförande
Fredrik Paganus (S)
Peter Ericsson (KD)
Hans Nergård (C)

Ersättare
Karin Magnström (S)
Folke Hieta (S)
Marcus Suikki (V)
Björn Sohlberg (M)
Mats Isaksson (FP)

Uppdaterad: 2017-06-13 10.40 av Kristina Lampa

Kontakt

Administrativ handläggare
Kristina Lampa
0978-122 03
kristina.lampa@
pajala.se


Plan- och miljönämnden
Medborgarvägen 4
984 85 Pajala
planmiljo@
pajala.se