Lediga tomter

I Pajala kommun finns bostadsområden både för de som vill bo i flerfamiljshus och för de som önskar bo i villa. Kommunägda Pajalabostäder planerar även att bygga nya lägenheter till uthyrning. Ordinarie bostadskö gäller. Anmäl ditt intresse på hemsidan www.pajalabostader.se

Just nu pågår arbetet med att färdigställa det nya bostadsområdet Tallbacken. Här finns flera tomter till salu. Kommunen har ingen tomtkö då det finns ledig mark att köpa. I detaljplaner för respektive områden och i gestaltningsprogrammet för Pajala framgår hur tomterna får bebyggas.

Kommunen har även ca 7 hektar industrimark till salu på andra sidan älven.

Uppdaterad: 2016-07-04 09.22