Bygglov

Följande handlingar behövs för bygglovsansökan

  • Situationsplan, 1:400-1:1000, baserad på nybyggnadskarta eller primärkarta
  • Fasadritningar, 1:100
  • Planritning, 1:100
  • Sektionsritning, 1:100
Uppdaterad: 2017-04-19 08.26

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
planmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30