Bygga, Bo och Miljö

Här kan du hitta information om olika bostadsområden som finns i kommunen, vilka regler som gäller för bland annat plan- och bygglov, mark, miljö, livsmedelshantering, strandskydd, bostadsanpassning  och sotning. Här finns också information om priser och taxor samt kontaktuppgifter till våra tjänstemän. Du är mycket välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor!

När det gäller bygglov ges en lättöverskådlig överblick på mittbygge.se som är uppbyggd genom ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Lantmäteriet och Boverket. Där hittar du också praktiska e-tjänster och utvalda länkar till andra hemsidor som handlar om planering, byggande och boende.

Är du intresserad av att hyra bostad ska du vända dig till:

Pajalabostäder AB som är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Pajala kommun.

Uppdaterad: 2017-02-13 15.36 av Erik Waara

Kontakt

Plan- och miljöchef:

Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Administrativ handläggare
Kristina Lampa

Plan- och miljöavdelningen
Medborgarvägen 4
984 85 Pajala
planmiljo@
pajala.se


Externa länkar

Boverket
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen
Acrobat Reader