Uteservering

I ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering.

Vad krävs för att bedriva uteservering?

  • Tillstånd från polismyndigheten. Länk till information och ansökan hos polisen.
  • Att uteserveringen uppfyller kravet på att vara överblickbar.
  • Vid ett beslut om servering ska uteserveringen vara utrymd senast 30 minuter efter den serveringstid som beviljats. Detta gäller oavsett serveringstiden inne i serveringslokalen.
  • Uteserveringen ska avgränsas på ett betryggande sätt och uppfylla övriga krav, till exempel godkännande av markägaren, tillstånd från polismyndigheten att använda offentlig plats samt bygglov där så krävs. Som huvudregel gäller att uteserveringen till största delen utgörs av sittplatser vid bord. Det ska tydligt framgå vad som är serveringsyta och var gästerna därmed får vistas med alkoholdrycker. Viktigt att notera är att inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet i enlighet med tobakslagen.
  • Om rökning ska vara tillåten, tänk på att kontroller vilka regler som Plan- och miljönämnden ställer på dessa.
  • Tänk på att i ett tidigt skede kontakta Plan- och Miljönämnden för att kontrollera vilka regler som gäller där etableringen ska ske.

Vilka serveringstider gäller?
Normal serveringstid på uteservering i Pajala kommun är:

  • Kl. 11.00 - 23.00 söndag till torsdag
  • Kl. 11.00 - 01.00 på fredagar och lördagar

Serveringstiden på uteserveringen bedöms från fall till fall. Polisens och plan- och miljönämndens yttranden är av stor betydelse för utfallet av bedöningen.

Villkor som kommunen kan ställa.
Kommunen kan komma att meddela särskilda villkor, till exempel beträffande serveringstider, antal sittplatser samt hur avgränsningen av uteserveringen ska utformas. Det är av stor vikt att kravet på överblickbarhet tillgodoses på ett tillfredsställande sätt varför villkor också kan meddelas beträffande uteserveringens utformning samt placering i anslutning till serveringsstället.

Blanketter & Anvisningar

Uppdaterad: 2018-09-06 10.23

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 00 vxl
alkoholhandlaggning@pajala.se