Tobak

Tobaksmissbruk hör till ett av våra mest utbredda folkhälsoproblem och det är kommunen som tillsammans med polismyndigheten sköter den mesta av tillsynen för att se till att tobakslagen följs.

Anmälningsblankett för försäljning av tobak
Informationsbrev om kontroll för näringsidkare
Mall för egenkontroll

Näringsidkarens ansvar

  • En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Ett egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan.
  • Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen. Syftet med programmet är att skapa goda rutiner vid försäljning och på så sätt göra det enklare att följa reglerna.  Egenkontrollprogrammet består av ett antal frågeställningar som ska besvaras och sedan skrivas under. Om ni saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan detta medföra förbud eller föreläggande med vite enligt tobakslagen. Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att all personal känner till försäljningsregler och verksamhetens rutiner.
  • På varje försäljningsställe för tobaksvaror ska det finnas en tydlig och klart synbar dekal som förkunnar att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. En god idé kan vara att kontrollera id-handlingar på alla som ser ut att vara yngre än 25 år.

Kontakta gärna Plan- och miljöavdelningen vid frågor.

Uppdaterad: 2016-07-07 10.22