Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna sällskap. Syftet med reglerna är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Det är kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.

När behövs serveringstillstånd?
Servering av alkoholdrycker uppstår när man säljer alkohol för förtäring på stället. Enligt alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd. Detta gäller oavsett om man serverar allmänheten eller slutet sällskap.

Undantag från serveringstillstånd
Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:

  1. "vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer", det vill säga att det inte får vara en verksamhet som återkommer regelbundet. Bröllop och jubileums-fester är exempel på enstaka tillfälle, och
  2. "utan vinstintresse", det vill säga att det inte får finnas vinstintresse vare sig från försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget, och
  3. "utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker", det vill säga avgift för till exempel mat eller intreäde får inte förekomma, och
  4. "i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker", det vill säga att tillstånd krävs om lokalen exempelvis är ett café eller en butik där drycker säljs i vanliga fall.

Om deltagarna dricker egna alkoholdrycker eller om värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker eller säljer dryckerna till självkostnadspris (inköpspris) behövs heller inget tillstånd, under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda.

Vad är ett slutet sällskap?
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning. Personerna som ska närvara ska vara kända före den aktuella festen. Ett slutet sällskap kan vara i förväg inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid till exempel bröllop och födelsedagar. Det är inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemsskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Antalet medlemmar får inte heller bli alltför omfattande. Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören veta exakt vilka personer som deltar.  

Blanketter & Anvisningar

Uppdaterad: 2018-09-06 10.22

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 00 vxl
alkoholhandlaggning@pajala.se