Stadigvarande serveringstillstånd

Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Du ansöker hos den kommun där restaurangen finns eller där serveringen ska ske. Den som söker serveringstillstånd kan vara ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket. Den som söker kan också vara en förening eller en enskild firma.

 

Ett stadigvarande serveringstillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Verksamheten som har tillståndet har rätt att servera allmänheten eller ett slutet sällskap.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått det och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd. Om ägarförhållandena förändras måste du anmäla dessa förändringar.

Det finns fyra olika typer av stadigvarande serveringstillstånd som du kan ansöka om:

 

1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet
Exempel: Du har en restaurang i en lokal som du hyr eller äger där du serverar tillagad eller tillredd mat från det egna köket. Om du ansöker om detta tillstånd och blir beviljad får du även servera till slutna sällskap.

2.
Stadigvarande serveringstillstånd för catering (slutet sällskap)
Exempel: Du har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Ett slutet sällskap är i förväg bestämda personer. Lokalen är inte öppen för nya gäster under serveringen. Lokalen som ska användas vid servering måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Du måste anmäla lokalen till kommunen innan du får servera alkohol där.


3. Stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap
Exempel: Du har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg. Ett slutet sällskap är i förväg bestämda personer. Lokalen är inte öppen för nya gäster under serveringen.

4. Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid  tillverkningsställe
Exempel: Du har ett bolag som tillverkar whiskey. Om du har en lokal intill där du tillverkar whiskeyn kan du ansöka om tillstånd för provsmakning i den lokalen. 

 

Länk till ansökan, anvisning och blanketter. 

Uppdaterad: 2018-09-06 10.21

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 00 vxl
alkoholhandlaggning@pajala.se