Nyheter serveringstillstånd

Ny alkohollag 1 januari 2011

Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens förslag till en ny alkohollag. Den nya alkohollagen trädde ikraft 1 januari 2011.

Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang med serveringstillstånd är:

 • Kunskapsprov för den som ansöker om serveringstillstånd
 • Kraven avseende köksutrustning matutbud och lokal moderniseras
 • Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap införs
 • Rumsservering på hotell tillåts
 • Gemensamt serveringsutrymme tillåts
 • Kryddning av snaps på restaurang tillåts
 • En ny typ av påföljd införs, erinran
 • Åldersgräns på 20 år för serveringsansvariga
 • Reglerna för provsmakning förändras
 • Krav på kommunala riktlinjer och tillsynsplaner införs
 • Kravet på vilka som ska vara anställda av tillståndshavaren förändras
 • Kravet på brandsäkerhet förändras
 • Definitionerna av alkoholdrycker tydliggörs
Uppdaterad: 2018-09-06 10.20