Livsmedel

Plan- och miljönämnden utför offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar, till exempel restauranger, butiker, kiosker eller skolkök. Maten som säljs eller serveras skall vara säker att äta, av god kvalité och redlighet skall råda vid livsmedelshanteringen. Kontrollen är riskbaserad och kommunens inspektörer besöker livsmedelsföretag för att se efter att de följer lagen och har en god egenkontroll av hanteringen.

Vid besöken undersöker inspektören hur det ser ut i lokalen och hur hanteringen sker. Inspektörerna följer en checklista för att få en likvärdig kontroll i hela kommunen. Efter denna kontroll lämnar inspektören ett utlåtande där det står vad inspektören kom fram till och vad företaget behöver göra för att följa lagen.

Uppdaterad: 2016-07-07 10.31

Kontakt


Miljöinspektör
Evgeny Krakov
0978-120 38
evgeny.krakov@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Emiliano Santos
0978-122 52
emiliano.santos@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Martina Törmä
0978-120 37
martina.torma@
kommun.pajala.se

Externa länkar

Livsmedelsverket