Gruvsatsning och samhällsutveckling i Pajala

Pajala Utveckling AB har fått en framträdande

roll för att klara utveckling av samhälle och

näringsliv i brett samarbete med kommunen,

näringslivet och staten i form av länsstyrelse,

departement, sektorsmyndigheter etc.

PUAB verkar för goda förutsättningar för befintligt

näringsliv och för nyetablering av näringsliv.

Attraktiva boende- och företagsmiljöer

är av grundläggande betydelse för att uppnå

boende i kommunen i stället för kostnadsmässigt

och socialt ofördelaktig långpendling av

karaktär ”fly in-fly out”.

Det är en stor och komplicerad utmaning att

klara erforderlig omställning av infrastruktur,

näringsliv, samhällsservice och kommersiell

service. Detta är inte möjligt att hantera med

de traditionella, nationella planeringssystemen,

t ex via den normala infrastrukturplaneringen.

Normalt är utvecklingen i olika regioner och

kommuner relativt rätlinjig, men här erfordras

på mycket kort tid en kraftfull omställning och

utveckling.

Hela rapporten här

Uppdaterad: 2011-11-03 15.54