Studie av näringslivets expansionsmöjligheter

Pajala kommun och regionen som helhet står inför stora positiva utmaningar. Den starkt expanderade gruvdriften, tillhörande näringar och servicenäringar av olika slag har potentialer att utvecklas kraftigt.

Expansionen är dock starkt beroende på hur aktivt kommunen och berört näringsliv arbetar för att ta tillvara möjligheterna. 

 

Pajala Utveckling AB har låtit genomföra en studie om Behovsanalys för att  klarlägga vilka potentialer som finns.

Studierna baseras i betydande grad på jämförelse mellan Pajala och de närliggande gruvorterna Kiruna och Gällivare.

Härigenom skapas förutsättningar att med relativt likvärdiga regionala förhållanden klarlägga vad som kan bli aktuellt för Pajala. 

Läs hela analysen här.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2012-11-13 14.15