Workshop - Utveckling med människorna som motor

Under våren genomfördes en förstudie för att identifiera och belysa vilka värden som är viktiga för att leva och bo i Pajala kommun, samt att lägga en grund för en hållbar utvecklingsmodell för kommunen. Detta gjordes bl a genom intervjuer med Er ungdomar, företagare, föreningar, inflyttande och utflyttade. Under kvällen den 24 oktober med start kl.18.30, får vi en redovisning av vad förstudien kom fram till och vi resonerar om hur vi tillsammans jobbar vidare!

Klicka här för att läsa hela inbjudan.

Uppdaterad: 2018-09-25 13.39 av linhuh